Türkiye Barolar Birliği’nden minimum fiyat ve CMK talebi

TBB İdaresi ve Baro Liderleri, bugün Avukatlık Minimum Fiyat ve CMK Tarifeleri’nin belirlenmesi ve avukata yönelik şiddetin durdurulmasına ait açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

“TBB İdaresi ve Baro Liderleri olarak;

4 Haziran 2022 tarihli Türkiye Barolar Birliği Altı Aylık Devir I. Kıymetlendirme Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nda ‘içinde bulunduğumuz şartlar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak etaplı hareket planlarını daima birlikte hayata geçirme kararlılığı’ halinde söz olunan irademizin gerisindeyiz.

Avukatların kısa, orta ve uzun vadeli meseleleri çerçevesinde, kısa vadede çözülmesi gereken problemlerin başında Avukatlık Taban Fiyat ve CMK tarifeleri ile avukata yönelik şiddet başlıklarının ön plana çıktığı konusunda fikir birliği içerisindeyiz.

5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Liderleri ile Adalet Bakanlığı ortasında yapılan görüşmede ortaya çıkan, tarifelerin Eylül ayı başında yayınlanması için ortak çalışma yapılması istikametindeki iradeyi olması gereken bir formül olarak kıymetli görüyoruz.

TBB’nin 8 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığına gönderdiği, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ait alınması gereken acil önlemleri içeren yazının gereklerinin acilen yerine getirilmesinin, sorunun tahlilinde faal bir adım olacağı inancındayız.

Bu kapsamda;

TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK Fiyat Tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak biçimde artırılmalıdır.

Avukata yönelik şiddetle gayret etmek üzere TBB’nin açık ve somut tekliflerinin hayata geçirilmesi mecburidir.

TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmeler Barolar tarafından titizlikle takip edilecek ve Baroların, sürecin her etabının içerisinde olması sağlanacaktır.

Bu sıkıntıların mesleğin onuruna yakışır biçimde çözülmesi TBB’nin ve Baroların önceliği ve olmazsa olmazıdır. Somut sonuçların elde edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; toplantı ve şov hakkınının kullanımı ile CMK hizmetinin durdurulması da dahil olmak üzere demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri kararlılıkla yerine getirilecektir.

Toplantıda alternatif olarak ele alınan kademeli aksiyon planları, Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye kararı halinde barolarla paylaşılacaktır.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.