Dünya genelinde her 10 çocuktan biri çocuk personel

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) ve luslararası Çalışma Örgütü (ILO) çocuk emekçi sayısına ışık tutan bir rapor yayınlandı.

Dünya genelinde 160 milyon çocuk personel var.  Bilgiler, dünya genelindeki 160 milyon civarındaki çocuk emekçi sayısının, dünyanın 9. en kalabalık ülkesine karşılık geleceğini ortaya koyuyor ve kırsal kesimde daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Az gelişmiş ülkelerde oran artıyor

AA’nın haberine nazaran dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan biri çocuk personel olarak çalışırken, az gelişmiş ülkelerde bu oran 5 çocukta biri düzeyine yükseliyor.

12 Haziran “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Uğraş Günü” nedeniyle derlediği bilgilere nazaran, Memleketler arası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yayınlanan son raporu dünya genelinde personel olarak çalıştırılan çocukların sayısının son yıllarda artarak dünya çapında 160 milyona yükseldiğini ortaya koydu.

Çocuk emekçilerin toplam sayısı çok kolabalık bir ülke kadar

İstatistikler, dünya genelinde ülkelerin nüfus sayıları ele alındığında, 160 milyon civarındaki çocuk personel sayısının 8 ülke dışında tüm ülkelerden daha kalabalık bir nüfusa denk düştüğünü ortaya koyuyor.

Rapor, dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan birinin çocuk emekçi olarak çalıştığını ortaya koyarken, az gelişmiş ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebiliyor.

“Gerekli tedbirler alınmazsa sayı artabilir”

2020’de yayınlanan raporda koronavirüs salgını nedeniyle 9 milyon çocuğun daha risk altında olduğu kaydedildi. Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde 2022 sonu prestijiyle çocuk emekçi sayısının 169 milyona yükselmesi raporda yer alan bir öteki tasa olarak göze çarpıyor.

“Dönüm noktası”

ILO Genel Yöneticisi Guy Ryder husus ile ilgili, “Artık çocuk işçiliğiyle uğraş noktasında bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Son yıllarda kimi bölgelerde olumlu gelişim kaydedilse de bilhassa 5 ile 11 yaş aralığındaki çocuk kümesinde dünya çapında verilen uğraş durma noktasına geldi. Koronavirüs, yoksulluğu ve eşitsizliği arttırması ve kapanan okullar nedeniyle milyonlarca çocuğun daha risk altına girmesine yol açtı. Şayet hükümetler düzeyinde gerekli tedbirler alınmazsa, çocuk personel sayısı 9 milyon daha artarak 169 milyona yükselebilir.” dedi.

Çocuk emekçilerin kırsal bölümdeki oranı daha yüksek

Rapora nazaran, çocuk emekçilerin yüzde 70’i tarım (112 milyon), yüzde 20’si hizmet (31,4 milyon) ve yüzde 10’u da (16,5 milyon) sanayi dalında çalışıyor. Çocuk işçiliğinde kırsal kısımdaki oran yüzde 14 iken, kent bölgelerinde bu oran yüzde 5 düzeyinde seyrediyor.

Çocuk emekçilerin yüzde 72’si ailesiyle çalışıyor. Aile ile çalışmanın inançlı olabileceği fikrinin tersine çocuklar aile ile çalışsalar da tehlikeli işlerde yer alabiliyorlar.

Tehlikeli işlerde çalışanlar var

Rapora nazaran, dünya genelinde yaşları 5 ila 17 olan 79 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor.

Çalışan çocuklar fizikî ve ruhsal olarak ziyan görme, eğitim hayatlarının kesintiye uğraması, temel haklarından yoksun kalma ve gelecek potansiyel fırsatları kaçırma üzere risklerle yüzleşiyor.

Çocuk işçiliğin bölgesel durumu

Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler, 2008’den bu yana çocuk personelliği konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydederken, Sahra Altı Afrika’da durum berbatlaştı.

Çocuk personelliği oranı Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 13,3’ten 5,6’ya, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 10’dan 6’ya düşerken, Sahra Altı Afrika bölgesinde ise 2008-2012 periyodunda düşüş olsa da 2012’de yüzde 21,4 olan oran 23,9’a yükseldi.

Sahra Altı Afrika en ağır olduğu bölge

Sahra Altı Afrika çocuk personellerin en ağır olduğu bölge olarak dikkati çekiyor.
ILO, çocukların içinde bulunduğu makus durumu vurgulamanın bir yolu olarak 2002 yılında birinci kere “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Çaba Günü”nü başlatmıştı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.